İzmir

 
  Tuana Sanat Kulübü-Ankara İzmir Yöresi Halkoyunları Ekibi

  İzmir

  Tuana Sanat Kulübü-Ankara İzmir Yöresi Halkoyunları Ekibi

  İzmir

  Tuana Sanat Kulübü-Ankara İzmir Yöresi Halkoyunları Ekibi

  İzmir

  İzmir Ekibi

  Gazi Üniversitesi Aydın Kız ve Erkek Ekibi-Ankara

  İzmir Ekibi

  Gazi Üniversitesi İzmir Ekibi-Ankara

  İzmir Ekibi

  Gazi Üniversitesi İzmir Ekibi-Ankara

  İzmir Ekibi

  Gazi Üniversitesi
Fakülteler Arası Yarışmalar

  İzmir Ekibi